www.koucovia.sk

Tu sa môžete prihlásiť:
  • k príležitostnému odberu informácií zo SAKo súvisiacich s koučingom a/alebo osobným rozvojom,
  • v 1. poli aj na aktuálne podujatie z nášho kalendára a facebooku.
* bez tohto nám nenaskočí motor
Vyplňte kód podujatia z nižšie uvedeného riadku (viac kódov oddeľte čiarkou):
- momentálne neprijímame prihlášky na žiadne podujatie - žiadny kód.
Váš e-mail budeme opatrovať ako oko v hlave a nikomu ho nedáme.
Ak toto pole nevyplníte, pozvánky vám budú chodiť na podujatia zo všetkých krajov. Ak ho vyplníte skratkou kraja/-ov (BA, TA, TN, NR, ZA, BB, PO, KE), prídu vám pozvánky len za ne.

Email Marketing Powered by MailChimp