LVO subscribers 20141128

* indicates required

De Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) gebruikt de door u verstrekte gegevens om u te informeren over nieuws dat betrekking heeft op onze vereniging en het werkterrein en beroepenveld van de OK-professional, zoals vakinformatie, nieuws over opleidingen, bijscholingscursussen, symposia, congressen en andere evenementen. Door het vakje 'e-mail' aan te vinken geeft u ons toestemming dat wij u via e-mail benaderen.

Email Marketing Powered by Mailchimp