Επιβεβαιώστε τα στοιχεία σας.
* indicates required

Στο Φεστιβάλ Βωβούσας παίρνουμε σοβαρά τα ζητήματα που σχετίζονται με τα ατομικά δικαιώματα και ειδικότερα με την προστασία από αθέμιτη χρήση προσωπικών δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο ζητάμε να συναινέσετε στη χρήση των στοιχείων σας για αποστολή ενημερωτικών newsletter.

Email Marketing Powered by Mailchimp